Wingos

La carte :

6.00 

40 Wingos + 4 Nachi’frites
+ 4 Nachi’n’Sauce + 1 boisson 1,5l


Duo Wingos : 14.10 €

24 Wingos + 2 Nachi’frites
+ 2 Nachi’n’Sauce + 2 boissons 33cl


Solo Wingos : 7.30 €

10 Wingos + 1 Nachi’frites
+ 1 Nachi’n’Sauce + 1 boisson 33cl